Témata

Tématické a koncepční materiály KSČM.

15. 5. 2017

VV ÚV KSČM se problematikou práv zaměstnanců v minulosti opakovaně zabýval. Naposledy se této problematice věnoval na své 21. schůzi VV ÚV KSČM 14. 3. 2014, kdy byl projednán materiál „Přístupy KSČM k posílení práv zaměstnanců“. Tento materiál předkládaný 11.

11. 5. 2017

(příspěvek na teoretickém semináři k otázkám rozvoje materialistické dialektiky)

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

3. 5. 2017

KSČM považuje ústavní princip suverenity lidu za základní podmínku a předpoklad demokracie. Současný systém chceme reformovat tak, aby se moc reálně vrátila do rukou lidu, a zakotvit do našeho ústavního systému i široké spektrum mechanismů přímé demokracie.

23. 3. 2017

Rovných 100 let, jež letos uplynou od obou ruských revolucí, se už stává i hříčkou účelového "přepisování dějin". Argumentaci, jež to nehodlá přejít mlčením, posoudil a vzal na vědomí VV ÚV KSČM.

17. 3. 2017

Výkonný výbor ÚV KSČM na své 9. schůzi schválil materiál „Postoj KSČM k problematice organizovaného zločinu a terorismu