Echo.cz: Čeští komunisté chtějí po čtvrt století přehodnotit své dlouhodobé cíle a program

7. 1. 2019

KSČM čeká podobně jako ostatní parlamentní strany přelomový rok. Strana se sice nechystá obměnit své vedení, ale po téměř 30leté existenci bude měnit svou strukturu a dlouhodobý program. Komunisté totiž musí reflektovat nové skutečnosti. Na jednu stranu se poprvé v historii díky své podpoře vlády nějakým způsobem na vládnutí podílejí, zároveň také připouštějí, že je potřeba jasně stanovit svůj vztah k Evropské unii. „Jsme součástí Evropské unie, nemůžeme to ignorovat,“ řekl pro Echo24 Leo Luzar, místopředseda poslaneckého klubu KSČM.

Komunisté se během roku dvakrát sejdou k zásadním otázkám budoucnosti strany. V dubnu pořádá KSČM konferenci k organizační struktuře strany a v červnu zase konferenci programovou, kde se členové strany chystají program aktualizovat. „Musíme aktualizovat náš volební program, ten dlouhodobý máme od roku 1992 a logicky v něm nemůžeme reagovat třeba na naše členství v Evropské unii. To se musí změnit,“ řekl Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM.

Více na echo.cz - https://echo24.cz/a/SEvyC/cesti-komuniste-chteji-po-ctvrt-stoleti-prehod...

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Echo.cz