Pražská teoreticko-politická konference na téma „O TEORII A PRAXI K OMUNISTICKÉHO HNUTÍ“

11. 11. 2017

KSČM

OV Praha 1, Praha 6, Praha-východ, Praha-západ, Beroun, Domažlice, Klatovy, Mladá Boleslav,
Plzeň-sever, Příbram, Rokycany, Trutnov, MěV Jirkov a KPI Olomouc spolu s KSČ a KSM

P O Z V Á N K A

na 42. pražskou teoreticko-politickou konferenci

- s m e z i n á r o d n í ú č a s t í -

na téma

„O TEORII A PRAXI K OMUNISTICKÉHO HNUTÍ“

konanou u příležitosti 170. výročí Komunistického manifestu a 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

v sobotu 11. listopadu 2017 od 9 hodin

ve velkém sále ÚV KSČM č. 76, I. patro, Politických vězňů 9, Praha 1