Škola je za dveřmi

13. 8. 2019

Zajištění výbavy prvňáčka se prodraží. Málokdo však ví, že je možné požádat úřad práce o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci i na výdaje za školáka. Tyto finance mohou pomoci matkám samoživitelkám i nemajetným rodinám. Informace k detailům případné žádosti poskytne příslušný úřad. Zvláště investice pro dítě jdoucí do první třídy jsou značné. Mohou přesáhnout 6 000 Kč, záleží na kvalitě pořizovaných věcí. Každý rodič chce pro svou ratolest kvalitní pomůcky. Další doplnění pomůcek si nadiktuje škola. Rodičům tak nastává další shánění často nedostupných či vyprodaných věcí. Možná by hromadné zajištění požadovaných věcí školou ušetřilo čas i peníze,některé školy toto již zajišťují. Když přičteme hrazení zájmových činností dětí, obědy a další, stává se nástup do školy našeho dítka značně drahou záležitostí. Proto pro mnohé je finanční pomoc velmi vítaná. Pro všechny, kdo v září svou ratolest povedou do první třídy, to bude bezesporu den slavnosti, končí čas neomezených her a začínají povinnosti nejen dětem, ale i rodičům. Takže všem rodičům i učitelům přeji pevné nervy, dětem hodné učitele a spoustu nových poznání.

Autor: 
Miloslava Vostrá