Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Právní rada v oblasti exekucí

Od: XY Datum vložení: 19. 2. 2019
Dotaz:

Dobrý den.

Chci se poradit, jak mám v dnešní době postupovat v rámci případného oddlužení. Již přes deset let mi byly sraženy s platu peníze v rámci exekucí. Dnes jsem v důchodě, bude mi v květnu 64 let a dále jsou mi strhávány peníze. Zavinil jsem si to sám, ale mám dotaz. Je možné na internetu naleznout informaci o tom, kde přesně naleznu své dluhy a zda můžu i dnes na sebe vyvolat insolvenci?

Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Na internetu lze nalézt soupis Vašich dluhů, je to ale za poplatek. Stejně tak za poplatek si můžete nechat vyjet soupis exekucí na poště. Nejlepší způsob jak zjistit seznam všech Vašich exekucí je na okresním či obvodním soudě v místě Vašeho trvalého bydliště. Tam také na exekučním oddělení můžete získat všechny exekuční tituly. Pokud byste pak chtěl udělat oddlužení, bylo by vhodné s těmi doklady, které získáte od soudu navštívit buď nějakého advokáta nebo nějakou neziskovou organizaci, která má povolení zpracovávat insolvenční návrhy. Poplatek za zpracování insolvenčního návrhu činí ze zákona 4.000,- Kč a nemůže po Vás nikdo chtít částku, která by tuto převyšovala. Tato částka může být rovněž zahrnuta do insolvenčního návrhu, takže byste ji mohl splatit v rámci insolvenčního řízení.

Neznám výši Vašeho důchodu, takže Vám nemohu blíže poradit, jestli můžete v současné době již o insolvenci požádat, zda budete mít dostatek finančních prostředků, abyste mohl splatit do pěti let 30 procent pohledávek s ohledem na Výši Vašich dluhů. Pokud byste na to nedosáhl, doporučovala bych Vám počkat s oddlužením až doby účinnosti novely insolvenčního zákona, která má platit snad od 1. dubna letošního roku, kdy pak na oddlužení dosáhnou i ti, kdo dosud nemohli, neboť ten zákon bude pro dlužníky příznivější.

S pozdravem

JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Zábor pozemku

Od: XY Datum vložení: 27. 8. 2018
Dotaz:

Dobrý den,

jsem majitelkou domu se zahradou. Soused bez mého souhlasu zabudoval do mého pozemku 7 ks železobetonových železničních pražců, kterými podepřel zeď svojí garáže. Pražce jsou však na mém pozemku, který tak esteticky znehodnotil a také nesouhlasím, aby cokoli souseda bylo na mé parcele.

Jak mám postupovat, abych dala věci do pořádku?

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Doporučuji začít jednat se sousedem o dohodě, jak situaci urovnat. Samozřejmě, že bez Vašeho svolení nemůže soused na Vašem pozemku nic stavět. Důležité je přesně určit, kudy hranice pozemků vede a zda není hraniční zeď společnou stavbou, o kterou se oba vlastníci mají postarat. Nedojde-li k dohodě, pak požádejte místní stavební úřad o místní šetření a rozhodnutí.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Drůbež mezi rodinnými domy

Od: XY Datum vložení: 27. 8. 2018
Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se na Vás obrátit s tímto dotazem.

Bydlím v rodinné zástavbě, kde domy mají dvorky a zahrádky. Náš soused, který podniká v zemědělství, si pořídil hejno hus cca 150 ks na plochu cca 200 m2. Hluk husí, které kejhají od rána od 6 hod. do pozdních večerních hodin i zápach, který se do okolí šíří s narůstajícími teplotami ovzduší nás v rodinných domech obtěžuje. Jak a kde se můžeme obrátit o pomoc? Jaké jsou na tuto situaci zákony?

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občankou poradnu KSČM.

Na uvedený případ se vztahuje především ustanovení § 1013 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož se vlastník zdrží všeho, co působí, že imise (mezi něž patří mimo jiné i hluk, pach, prach atd.) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Nicméně zápach, hluk a podobně nenaplňuje podmínku působení v míře nepřiměřené místním poměrům. Na vesnici zpravidla je obvyklé, že se chovají hospodářská zvířata. Ale pokud bychom prostředí vesnice obměnili za prostředí městské, tak se zajisté jedná o nepřímou imisi a ten, kdo působí nepříjemný zápach, hluk prach, se musí zdržet takového chování, které se vždy posuzuje podle konkrétního případu a konkrétních podmínek.

Pokud vlastník zvířat nebude reagovat patřičně na Vaši výzvu k nápravě situace, budete muset podat žalobu. Žaloba proti imisím je žalobou zápůrčí, tedy negatorní. Jde o žalobu na zdržení se jiných zásahů do vlastnického práva než je neoprávněné zadržování věci. Žalovat se musí na zdržení se zásahů, nikoli na odstranění původce imise, tedy žaloba zní na zdržení se zásahů způsobených zápachem.

Nepřímé imise jsou zakázány, pokud přesahují míru přiměřenou poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. To musí v případě žaloby zkoumat soud, k čemuž slouží i hygienické předpisy. Doporučuji případně před jejím podáním požádat o vyjádření příslušnou hygienickou stanici či službu, zda jsou splněny předpisy týkající se hladiny hluku, znečištění či zápachu. Případně se k věci může vyjádřit i stavební nebo veterinární úřad.

S pozdravem

JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Dědictví

Od: XY Datum vložení: 19. 4. 2018
Dotaz:

Dobrý den.

Chtěla bych poprosit o radu ohledně dědictví.

Zemřel otec mé známé (občan Ruské federace, neměl v ČR ani trvalý pobyt ani vízum), ale má v Praze byt a účet v bance. Jak probíhá dědické řízení? Závěť nebyla sepsána. Mají se obrátit k notáři v Praze nebo se záležitost řeší v zemi, kde měl otec občanství?

Dekuji.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Hlavním rozhodným kritériem pro určení příslušnosti soudních orgánů k rozhodování o dědictví s mezinárodním prvkem je členský stát obvyklého pobytu zůstavitele v době jeho smrti. Jako podpůrné kritérium určující příslušnost se v případě, kdy se místo obvyklého pobytu zůstavitele v době smrti nenacházelo na území žádného členského státu EU, uplatní umístění majetku zůstavitele. Standardním rozhodným právem pro posouzení dědění jako celku je právo státu, v němž měl zůstavitel svůj obvyklý pobyt v době smrti. Bližší informace k danému tématu Vám na vyžádání poskytne Notářská komora.

S pozdravem

JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Invalidní důchod

Od: XY Datum vložení: 19. 4. 2018
Dotaz:

Dobý den.

Mám na Vás takový dotaz, jestli mohu požádat o částečný invalidní důchod, pokud jsem osobou zdravotně znevýhodněnou. Ambulantně se léčím u psychiatra, byl jsem 4 krát hospitalizován na psychiatrickém oddělení.

Docházím také do občanského sdružení, kde jsem byl na pracovní rehabilitaci u sociální firmy na pomocné zahradnické práce. Byl jsem potom zaměstnán na otevřeném trhu práce, ale nezvládal jsem to.

Moc se nedokáži orientovat ve svých možnostech.

Děkuji Vám předem za odpověď mého dotazu.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

O invalidní důchod může požádat každá osoba prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení. Problém je v tom, že nárok na invalidní důchod 1 - nejnižšího stupně má občan, který má ztrátu pracovní schopností nejméně 35 procent, čemuž odpovídají většinou osoby zdravotně postižené, ne tedy znevýhodněné. Proto je třeba předložit k žádostí nové aktuální zdravotní zprávy, které doloží změnu zdravotního stavu k horšímu a umožní tak prostřednictvím správního řízení přiznání příslušného invalidního důchodu. Upozorňuji, že občan, i když je mu přiznán invalidní důchod 1 nebo 2, musí pracovat a odvádět pojistné na důchodové zabezpečení, jinak mu nevznikne nárok na starobní důchod, stejně jako dlouhodobě nezaměstnanému.

S pozdravem

Miroslav Opálka

Předmět: Osvětlení ve sklepní kóji

Od: XY Datum vložení: 19. 4. 2018
Dotaz:

Dobrý den.

Bydlím ve vlastním bytě (SVJ), ke kterému patří sklepní kóje ve sklepě. Problém je v tom, že do sklepních kójích v domě není nainstalováno osvětlení. Prý z důvodu požární bezpečnosti musí stačit společné osvětlení z chodby. V kóji tedy není ani žárovka, ani zásuvka, je  tam šero. Někteří vlastníci si přesto ze své kóje udělali maličkou dílničku, a zavedli si do ní elektrické osvětlení. Jeden kutil - důchodce si dokonce svoji dílničku vybavil maličkým soustruhem. 

Nechci rozebírat, jaký k tomu mají postoj ostatní vlastníci bytů (zmíněný kutil je populární, dokáže vše spravit), ani nechci řešit, kdo zaplatí spotřebovanou elektřinu (vlastníkům ostatních bytů to nevadí, ani si toho nevšimli). Zajímá mě ale, jestli se vůbec něco takového smí udělat z hlediska stavebního úřadu, hasičů a pojišťoven. Jestli vlastníkům nehrozí pokuta nebo jiný postih se strany těchto úřadů. Nebo naopak, na koho by se výbor SVJ měl obrátit při regulérním řešení tohoto problému.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občankou poradnu KSČM.

Jde o záležitost, kterou řeší v mnoha domech. Na webu je řada nápadů a rad. Připomínám, že kóje není místnost. Nemá pevné stěny a ani strop. Záležitost je nutné řešit v celém domě, doporučuji velmi naléhavě to napravit i u stávajících instalací. Přitom nelze změnit ani užívání sklepa třeba na dílnu. Dále je nutné zajistit odečet spotřebované elektřiny. A to buď napojením na elektroměr v bytě, nebo podružným elektroměrem. Doporučuji nechat vypracovat projekt a po instalaci samozřejmě REVIZI. Pořádek se vyplatí pro další soužití v domě i pro bezpečnost obyvatel.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Neproplácení přesčasů

Od: XY Datum vložení: 16. 4. 2018
Dotaz:

Dobrý den.

Zaměstnavatel mi nechce zaplatit presčasy strávené v práci. Jak se mohu bránit? Jak by měla vypadat písemná žádost, kterou se budu dožadovat proplacení přesčasů?

Děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

V prvé řadě na toto není žádný předepsaný formulář. Doporučuji písemně s potvrzením převzetí, je možný i doporučený dopis, na danou skutečnost zaměstnavatele upozornit s tím, že se jinak obrátíte na soud. V kopii bych rovněž informoval příslušný úřad práce. Pak již zbývá jen cesta soudní žaloby na neproplacení přesčasových hodin, tedy části dlužné mzdy. Variantně se můžete se obrátit na příslušný Státní úřad inspekce práce, pod který místně spadáte, kde Vám také poradí.

S  pozdravem JUDr. Stanislav Grospič

Předmět: Dohoda o provedení práce

Od: XY Datum vložení: 16. 4. 2018
Dotaz:

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o radu ohledně možnosti přijmout dohodu o provedení práce.

Jsem členem výboru společenství vlastníků jednotek. Shromáždění odsouhlasilo odměnu pro členy výboru ve výši max. 600,- Kč měsíčně na osobu za drobné blíže nespecifikované domovnické práce. Tato odměna je proplácena členům výboru uzavíráním dohod o provedení práce.Ve výboru si myslíme, že tento způsob proplácení odměny členům výboru je bezproblémový. 

Je tu ale jiný problém. Kromě drobných domovnických prací zajišťuje výbor též složitější odborné práce (např. výměnu schodišťového automatu), které objednává u OSVČ a externích řemeslníků. Přitom ve výboru někteří z nás máme požadovanou kvalifikaci a mohli bychom některé odborné práce vykonat sami a levněji.

Můj dotaz je následující. Když jsem odměňován měsíční odměnou za domovnické práce, mohu s SVJ uzavřít další dohodu nebo dohody o provedení konkrétní odborné práce? Z hlediska hospodárnosti by to pro SVJ bylo výhodné. Je to obvyklý způsob? Nedopustím se prohřešku proti jiným legislativním ustanovením?

Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Jde o velmi častou situaci, Soudím, že člen výboru má zajistit to, co je v zákoně, hlavně správu domu a jeho společných částí. Za to může dostávat schválenou odměnu. Postup, který navrhujete, je rozumný, dělal bych to stejně, doporučuji jen pořídit si cenovou nabídku, abyste mohli prokázat, že jste zvolili nejlevnější variantu. To nejspíš děláte běžně. Upozorňuji, že v této záležitosti je velká diskuze na webech a dále také na fakt, že od letošního roku se mění zdanění odměn ve SV.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Porušování stanov

Od: XY Datum vložení: 4. 1. 2018
Dotaz:

Dobrý den.

Je porušování stanov SVJ trestným činem?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

O tom by musel rozhodnout soud. Upozorňuji, že SOUD sám rozhoduje, že podání je tak závažné, že se jím bude zabývat. Vždy by mělo jít o konkrétní případ. Osobně DOPORUČUJI vše řešit doma. To má velký význam i pro soužití v domě.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Neschopenka

Od: XY Datum vložení: 23. 11. 2017
Dotaz:

Dobrý den, 31.10. 2017 jsem rozvázala pracovní poměr dohodou. 20.10.2017 se mi stal pracovní uraz. Končí prac.poměr 31.10. nebo až po skončení prac.neschopenky, která stále trvá? Komu mám odevzdat po skončení prac.neschopenku?

Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Tím, že jste skončila pracovní poměr dohodou k 31.10. dojde k jeho ukončení skutečně posledního října a neschopenka na to nemá vliv. Tu pak po skončení pracovní neschopnosti odevzdáte na Úřad práce, pod který spadáte dle Vašeho trvalého bydliště.

S  pozdravem JUDr. Stanislav Grospič

Stránky